BuitensteBinnen

EEN VOORBEELD: BURENNETWERK ZUILEN

Het Burennetwerk Zuilen streeft naar fijnmazige wijkgerichte informatie voor iedereen en wil bijdragen aan meer buren- hulp. Daarvoor werken ze met alle (sociale) organisaties in de wijk samen. Toen er geld nodig was om dit bewonersini- tiatief te verduurzamen, was niet meteen duidelijk waar het netwerk terecht kon. Uitvinden bij wie je moet zijn vraagt veel deskundigheid en energie, praten met de juiste mensen en de regels kennen. Dat lukt de meeste bewonersinitiatieven niet. De gemeente Utrecht dacht hier graag over mee, maar koos uiteindelijk onder tijdsdruk toch voor het instellen van een nieuw ‘geldpotje’, naast alle al bestaande geldstromen voor

de ‘sociale basis’. Jammer, vindt het netwerk, want zo houd je in de wijk de verkokering in stand. Bovendien blijven bewoners hierdoor afhankelijk van de welwillendheid en vaardigheden van de professionele organisaties in de wijk. Met alleen goede wil creëer je geen nieuw speelveld voor inclusieve wijkopbouw, concluderen ze. Het vraagt van ieder- een een gezamenlijke visie, veel creativiteit en vertrouwen in elkaar. Ze willen graag intensief en op buurtniveau samenwer- ken, maar zónder dat bewoners een soort nieuwe welzijnsclub moeten worden. Voorlopig betekent dat verder zoeken naar nieuwe en gezamenlijke spelregels.

Bron: Ady Hoitink

TOOL: HET LAGERHUISDEBAT

In debat over de ambtenaar van de toekomst

Door: Saskia van Grinsven , Movisie

Fast forward naar het jaar 2030: wat is de rol van een ambtenaar in de nabije toekomst? De gemeente Waddinxveen nodigde inwoners uit om hier samen over in debat te gaan. Met als resultaat: hernieuwd enthousiasme over de cultuuromslag binnen de gemeente.

De gemeente Waddinxveen wilde haar ambtenaren stimuleren om eens constructief naar hun eigen rol, houding en gedrag te kijken. Om dat te bereiken nodigde ze 50 inwoners en 50 ambtenaren, raadsleden en wethouders uit. In een Lagerhuisop- stelling – 20 voor- en tegenstanders in een rij tegen over elkaar – gingen de genodigden met elkaar het debat aan over een aantal stellingen. Ook de zaal werd actief betrokken bij de discussie. Het lokale Cultuurhuys De Kroon vormde het sfeervolle decor, met een schooldirecteur als debatleider. De bewoners werden geworven uit het eigen netwerk, maar ook daarbuiten. En na- tuurlijk werden juist ook kritische mensen uitgenodigd voor een levendig debat. De centrale vraag: welke houding en welk gedrag van ambtenaren is nodig om de eigen kracht van de samenleving optimaal te benutten? Toenmalig burgemeester van Waddinxveen, Bert Cremers, gaf aan het einde van het debat aan graag verder te willen met de ingezette cultuuromslag binnen de gemeente. “We kunnen en

willen niet meer terug”, concludeerde hij. Ook bij de ambtenaren en wethouders is er iets in werking gezet door het debat. “Ik zie dat collega’s wat gaan veranderen, mee gaan bewegen”, vertelt projectleider Peter Kops. “Zo ging een collega van wie ik het juist niet had verwacht bij een onderhoudsproject inwoners actief bij het proces betrekken. Dat was bij hem eerder niet denkbaar.” Ook het college wil er nu mee verder. Kops: “Ik had dit debat georganiseerd zonder hun toestemming. Ik had ze wel geïnfor- meerd, maar niet expliciet om toestemming gevraagd. Ik vind dat meer eigen initiatief tonen en de rek zoeken in de regels nou eenmaal horen bij de cultuuromslag die gemeenten te maken hebben.” We kunnen en willen niet meer terug Bert Cremers

12 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online