BuitensteBinnen

TOOL: HET AANDELENSPEL

Creativiteit wordt beloond

Welke ambtenaar sluit het beste aan bij initiatieven vanuit de samenleving? Die wordt in de gemeente Veenendaal door de inwoners in het zonnetje gezet. De gemeente bedacht hiervoor het aandelenspel. En dat leidt tot bijzondere resultaten.

Door: Saskia van Grinsven , Movisie

“Als gemeente wilden we de buiten- en binnenwereld meer aan elkaar verbinden”, vertelt gemeentesecretaris Astrid van der Klift. “We wilden meer openstaan voor initiatieven uit de samenleving. Dat betekent dat we als gemeentelijke organisatie flexibeler moeten zijn en beter moeten luisteren naar de inwoners.” Zelf probeert ze ook beter te luisteren naar haar medewerkers, omdat ze de creativiteit in de organisatie wil benutten. En zo kwam het aandelenspel tot stand. Bedacht door medewerkers, en met als doel om ambtenaren te stimuleren initiatieven in de samenleving beter te ondersteunen. Spelregels Aan het begin van 2016 kreeg iedere medewerker een choco- ladereep met een aandeel als huls. Het doel en de spelregels werden duidelijk gemaakt. Extra aandelen konden verdiend worden door initiatieven in de samenleving te ondersteunen en goed aan te sluiten bij inwoners. Medewerkers konden hun collega’s nomineren, vervolgens werd er gestemd. Wie de meeste aandelen kreeg werd in het zonnetje gezet. Al snel werden de spelregels aangepast, vertelt Van Der Klift. “Niet wij moesten die aandelen uitreiken, maar de inwoners. Het gaat tenslotte om hen. Dus hebben we het nu zo georganiseerd dat burgers de aandelen toekennen.” Landelijk nieuws Het spel stimuleert ambtenaren om hun nek uit te steken voor bewonersinitiatieven. Zoals voor de jongen van 17, die een ijswinkel wilde beginnen, terwijl je daar officieel 18 jaar voor moet zijn. De jongen had met crowdfunding geld verzameld en een goed plan gemaakt. Een medewerker heeft toen voor hem gelobbyd bij de burgermeester en samen is nog eens kritisch naar de regels gekeken. Zo lang hij geen alcohol zou schenken, mocht hij zijn zaak starten, oordeelde de burgemeester. Het werd landelijk nieuws. Een andere medewerker signaleerde een probleem bij het vervoer van kinderen naar speciaal onderwijs buiten de gemeentegrens. Als gevolg van de decentralisatie moesten zij gestimuleerd worden om met het openbaar vervoer te reizen. Maar sommige ouders bleken dat ingewikkeld te vinden. Samen is toen een onorthodoxe oplossing bedacht: mensen die al wat langer in de bijstand zaten en graag weer aan de slag wilden, gingen een groepje kinderen begeleiden. Totdat ze genoeg zelfvertrouwen hadden om op eigen kracht naar school te gaan.

Ik geloof meer in concrete acties dan in het grote verhaal

Waardering In Veenendaal heerst de mentaliteit van ‘Doe maar normaal, want dan doen we al gek genoeg’. Medewerkers vonden het ook niet nodig om in de schijnwerpers te komen. Toch lukte het een groep enthousiaste medewerkers om ook de rest mee te krijgen. “Me- dewerkers gunnen het elkaar”, vertelt Van Der Klift, “ook al doet niet iedereen even hard mee. Medewerkers vinden het leuk om voor hun initiatieven gewaardeerd te worden.” Inmiddels worden steeds meer mensen enthousiast, en is het goed aansluiten bij inwoners intern een belangrijk thema geworden. Van Der Klift: “We hebben dit heel praktisch vorm gegeven. We spelen het spel nu twee jaar en zijn inmiddels bezig om het door te ontwikkelen. Ik geloof meer in kleine, concrete acties dan in het vertellen van het grote verhaal.”

18 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online