BuitensteBinnen

REDACTIONEEL

VOORWOORD

Energie of angstzweet?

Inwoners die willen meedoen, meedenken en meebeslissen. Krijg je daar als gemeenteambtenaar energie van? Of breekt je juist het angstzweet uit? Hoe het ook zij, als gemeente moet je iets met de veranderende rol van je inwoners. Wat vraagt dit van ambtenaren, de raad en het college? Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven, willen meedenken als cliënt, ervaringsdeskundige of mantelzorger en willen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Daarbij lopen meedoen, meedenken en meebeslis- sen vaak door elkaar heen. Dit vraagt om een samenhangende aanpak van gemeenten om goed aan te sluiten bij betrokken inwoners. Om in samenspel met inwoners te kunnen werken zijn een andere houding, gedrag en vaardigheden nodig. Zowel van ambtenaren, bestuurders als de gemeenteraad. De gemeente leert inwoners meer verantwoordelijk- heden en zeggenschap geven. En die brengen daarmee de buitenwe- reld binnen het gemeentehuis en gelijktijdig de gemeente meer naar buiten. Wat kom je daarbij tegen als gemeenteraad? In dit magazine lees je hoe andere gemeenten dit aanpakken. Hoe zij met vallen en opstaan hebben geleerd om anders te gaan werken, eerder en beter het gesprek aan te gaan met inwoners en hun meer verantwoordelijkheid te geven. We laten ambtenaren, burgemeesters, wethouders en inwoners zelf aan het woord. Zij reiken je de ingre- diënten aan om te werken aan een naar buiten gerichte cultuur en werkwijze in de gemeentelijke organisatie.

Geef ruimte en laat het groeien

Jan Hamming , voorzitter van de Raad van Toezicht van Movisie en burgemeester van Zaandam

Gemeenten zijn op zoek, dat zie ik overal. Op zoek naar manieren om aan te sluiten bij wat er onder de bevolking leeft. We hebben het vaak over burgerparticipatie, maar je kunt het ook omdraaien: hoe zit het eigenlijk met de overheidsparticipatie? Kunnen wij het allemaal nog wel volgen, waar burgers mee bezig zijn? Hoe verhouden wij ons daartoe? Hoe zorgen we dat we met hen in contact blijven? Hier hebben gemeenten echt een slag in te maken. Maar al te vaak nemen we nog een ouderwetse houding aan. We sturen een brief en verwachten dat iedereen in beweging komt. Maar andersom werkt beter. We moeten juist aansluiten daar waar mensen al actief zijn. Er bestaan zoveel mooie initiatieven. Geef deze de ruimte en zorg dat zij hun dromen waar kunnen maken. Breng mensen bij elkaar. En vertel iedereen over deze goede voorbeelden. Zo kun je het laten groeien. Ik ga er graag op af, de wijken in. En ik neem ook altijd ambtenaren mee, die hebben daar ook plezier in. Ik merk dat inwoners het ook leuk vinden als we langskomen. Je bouwt een relatie op, en dat maakt het mogelijk om soms ook nee te zeggen. Als je dat vanuit het stadhuis moet doen, dan verlies je. Je zal soms voor het ene initiatief moeten kiezen, ten koste van het andere. We willen graag iedereen gelijk behandelen. Maar soms moet je je nek uit durven steken. Want alleen dan kan je echt het verschil maken.

Wij wensen je veel leesplezier!

Daan de Bruijn, Willem-Jan de Gast en Saskia van Grinsven

Colofon BuitensteBinnen is een eenmalig magazine voor gemeenten op initiatief van Movisie. www.movisie.nl/buitenstebinnen Teksten: Saskia van Grinsven, Daan de Bruijn, Willem-Jan de Gast, Jan Hamming, Tekstbureau Zonder H. Met bijdragen van: Ady Hoitink, Jan Smelik, Jitske Tiemersma, Denktank democratische samenspel, Marte Kappert, Jornt van Zuylen, Mathilde van de Ven Eindredactie: Rinske Bijl Fotografie: Sijmen Hendriks, Bora Avric, istock. Vormgeving: Suggestie & illusie

Reacties: Saskia van Grinsven, s.vangrinsven@movisie.nl

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS

2 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online