BuitensteBinnen

Motor Vernieuwende vormen van samenwerking draaien altijd om de inhoud. Je doet het immers niet voor de bühne, maar om samen verder te komen met maatschappelijke vraagstukken. De inhoud verbindt betrokken inwoners met betrokken ambtenaren en volksvertegenwoordigers. Participatieprocessen met externe partijen kunnen daarbij een enorme motor zijn. Want voor elke vraag die je buiten stelt, moet binnen iemand op het antwoord zitten te wachten. Zo benutten de gemeente Zwolle en de provincie Utrecht het externe proces om intern tot meer scherpte en integraliteit te komen. De politieke afwegingen worden daarmee niet alleen gevoed van binnenuit, maar ook van buiten. Aansluiten op het ritme van de stad Doordenk het samenspel, is een van de uitgangspunten van 7Zebra’s. Het veranderen van het democratische samenspel is een proces met vele kleine stappen. Daarin werk je soms met de spelers afzonderlijk en soms gezamenlijk. Een handige insteek daarin is om gemeentelijke werkprocessen aan te passen aan het ritme van de stad. In Utrecht functioneert bijvoorbeeld al jaren een integraal initiatievennetwerk van ambtenaren. Hierdoor krijgt een initiatiefnemer sneller antwoord op zijn of haar vragen. En de ambtenaren weten meteen van elkaar wie er nog meer met het initiatief bezig is. Dat is integraal werken aan de praktijk.

Je doet het niet voor de bühne, maar om samen verder te komen

Al doende leren Verschuivingen in eigenaarschap en zeggenschap kosten tijd. Door op kleine schaal te oefenen met democratische vernieuwing doe je samen ervaring op. Dat werkt vooral goed bij thema’s of onderwerpen die om een vernieuwende aanpak vragen, zoals de nieuwe Omgevingswet. Al doende ontdek je samen hoe je het nieuwe samenspel het beste vorm kunt geven en kun je voorbij de aanvankelijke onwennigheden en kinderziektes komen. Democratische vernieuwing is een kwestie van durven doen. Ver- trouw op de spelers en het proces. Dan kun je prachtige stappen zetten om samen de toekomst vorm te geven.

TOOLS VOOR DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

7Zebra’s ontwikkelde de afgelopen jaren allerlei tools om tot nieuwe samenwerking te komen tussen overheden en initiatiefnemers.

• DemoCreatiespel Samen met Movisie ontwikkelde 7Zebra’s een tool over het samenspel van maatschappelijke waarden en ambtelijke randvoorwaarden, en de afweging tussen die twee. • Kompas voor Initiatief (Utrecht) Een dialoogposter om op een rij te zetten welke onderwerpen je als initiatiefnemer wilt bespreken met de gemeente, en om te zien wat je vanuit de gemeente kunt bieden om het initiatief verder te brengen. • Kompas voor Samenwerken met de Stad (Rotterdam) Het Rotterdamse kompas is een gids met handige vragen voor het maken van een participatieaanpak, met terugkerende dilemma’s (beren op de weg), praktische informatie en tips. • De Regels en de Rek Boek met kaartenset om samen de rek in de regels op te zoeken en daarbij terugkerende obstakels op het gebied van cultuur en structuur weg te werken.

Over 7Zebra’s 7Zebra’s is een creatief advies- en realisatienetwerk. “Maatschap- pelijke uitdagingen bekijken we van alle kanten. Zo creëren we ruimte om met bewoners, bedrijven, (maatschappelijke) partners en overheid deze uitdagingen op te pakken. We vinden uit welke ideeën en oplossingen in de praktijk werken door gewoon te doen, te ervaren, te leren en bij te sturen. En vervullen de rollen die nodig zijn voor resultaat: inspirator, ontwerper, gespreks- leider, adviseur, schrijver, klankbord, trainer, procesbegeleider,

manusje-van-alles, coach, breekijzer. De hoofdrol is altijd voor de opdrachtgever.”

7Zebra’s bestaat uit Boukje Keijzer, Jessica van Koert, Anita van de Looij, Margot Gerritsen, Anke van Beckhoven, Marleen Laverman en Marte Kappert. Meer weten over hoe 7Zebra’s werk maakt van democratische vernieuwing? Neem contact op met Marte Kappert: marte@7zebras.nl. Of kijk op: www.7zebras.nl

20 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online