BuitensteBinnen

GOED VOORBEELD

De inwoner beslist Hoe laat je inwoners niet alleen meepraten en meedoen, maar ook meebeslissen? In Groningen experimenteren ze daar volop mee. De eerste successen: een door wijkbewoners opgestelde top tien van verbeterpunten, met bijbehorend budget om ze te realiseren. En een door loting samengestelde Coöperatieve Wijkraad. “Meebeslissen is echt iets anders dan inspraak.”

Door: Tea Keijl, Saskia van Grinsven (Movisie)

Dit voorjaar stond voor veel wethouders in het teken van de ge- meenteraadsverkiezingen. In Groningen staan de raadsverkiezin- gen pas in november op het programma. Wethouder Ton Schroor kan voorlopig dus sowieso doorbouwen aan democratische vernieuwing. Dat hij daarbij rekening houdt met de ‘gemeen- telijke geschiedenis’, vindt hij vanzelfsprekend. “Daar moet je sensitief voor zijn. Toen ik hier in 2010 als wethouder begon, was de gemeente nog een strak gestructureerde en hiërarchisch ingestelde organisatie. De grondhouding bij de bestuurders was dat zíj beslisten. Daar deed ik zelf overigens ook aan mee.” Die houding veranderde al snel na de collegecrisis in 2012. Sindsdien hebben alle wethouders cultuurverandering expliciet als opdracht in de portefeuille. “Zo’n symbolisch aspect helpt. Het maakt je bewuster en je kunt elkaar erop aanspreken.” Wijkbudget Naast de gemeentebrede taken in de portefeuilles, is gebiedsge- richt werken de laatste jaren steeds nadrukkelijker aan de orde

in Groningen. Elke wijk kreeg een eigen gebiedsteam, inclusief wijkwethouder. “Meebeslissen is echt iets anders dan inspraak. We vroegen ons af: hoe kunnen inwoners nou zelf vertellen én bepalen wat ze willen?” Dat leidde onder meer tot gebieds- gebonden budgetten, die in samenspraak met de inwoners ingezet worden. “We bekijken samen waar de behoefte ligt qua ondersteuning in geld en faciliteiten. Dankzij het wijkbudget kunnen we het vervolgens snel realiseren.” Confrontaties Schroor is zelf wijkwethouder in Zuid en werkt daar met ambte- naren, inwoners en ondernemers aan een top tien van verbeter- punten. Dat botst wel eens. “Dan komt er een beleidsambtenaar naar me toe met de vraag: ‘We hadden al beleid ontwikkeld, en jij haalt nu deze top tien op uit de wijk. Welke weg moet ik volgen: de lijn van het eerder bepaalde beleid of die van de inwoners?’ Ik geef dan aan dat de top tien uit de wijk voorgaat. Ik heb mij gecommitteerd aan de uitkomst.” Volgens Schroor

BuitensteBinnen 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online