BuitensteBinnen

HET DEMOCREATIESPEL

Kijken door de bril van een ander RONDE 1 Wat willen we bereiken met het initiatief?

RONDE 2 Kunnen we het realiseren?

“Ik begrijp nu veel beter wat belangrijk is voor jullie initiatief”, meldt de ambtenaar tevreden. “Nou, ik snap nu dat je het als ambtenaar ook niet altijd makkelijk hebt met het toepassen van al die wet- en regelgeving”, antwoordt de initiatiefnemer. “Het maakt mijn oordeel makkelijker dat we vanaf het begin samen om de tafel zitten”, vult het raadslid aan. Alle drie hebben ze deelgenomen aan het DemoCreatiespel. Dit spel is in 2017 ontwikkeld door 7Zebra’s [www.7zebras.nl] en Movisie. Het spel laat inwoners, ondernemers, ambtenaren en raadsleden ervaren wat het betekent om je te verplaatsen in de denkwijze van een andere partij. Zo krijgen deelnemers aan het spel meer begrip en perspectief voor ieders wensen en belangen in de samenwerking. Drijfveren Dat is ook wel nodig, volgens de ontwikkelaars. “We zien dat inwoners die aan de slag willen, ambtenaren die beleid uitvoeren en raadsleden die politieke besluiten nemen, vaak in andere werelden leven. Dat leidt tot wederzijds onbegrip en wrevel. Zonde, want vaak liggen de onderliggende drijfveren helemaal niet zo ver uit elkaar”, vertelt Marte Kappert van 7Zebra’s. “Door zich letterlijk te verplaatsen in de denkwijze van de ander, ervaren deelnemers hoe de ander kijkt en blijkt het makkelijker te zijn om tot goede samenwerking en gedragen besluitvorming te komen. De spelvorm zorgt ervoor dat het niet zwaar wordt en dat mensen zich makkelijker blootgeven”, voegt Saskia van Grinsven van Movisie toe. Iedere ronde een andere bril De kern van het spel is dat alle deelnemers in een aantal rondes verschillende brillen opzetten. Met die brillen kijken ze naar een bestaande lokale casus of spelen ze een fictieve casus uit. In de eerste ronde denkt iedereen vanuit de waarden van het initiatief: wat maakt het voor de betrokkenen belangrijk om zich vrijwillig in te zetten, en wat willen ze voor elkaar krijgen? De tweede ronde zetten alle spelers de bril van de ambtenaar op en kijken ze naar randvoorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als als persoonlijke veiligheid Hoe denkt een ambtenaar? Wat is belangrijk voor een initiatiefnemer? En welke afwegingen maakt een raadslid? Deelnemers aan het DemoCreatiespel leren zich verplaatsen in de wereld van de ander. Met als resultaat: meer begrip voor elkaar en een betere samenwerking Door: Willem-Jan de Gast , Movisie

RONDE 4 Wanneer verloopt het proces democratisch?

RONDE 3 Hoe verbinden we de waarden en randvoorwaarden?

Illustratie: Max Kisman

of bescherming van natuur. Maar ook: hebben initiatiefnemers nagedacht over continuïteit of het dragen van de kosten? Vervolgens worden waarden en randvoorwaarden tegen elkaar afgewogen: hoe kunnen ze samengaan zodat aan beide recht wordt gedaan? Vertaling naar de praktijk Ten slotte kijken alle deelnemers vanuit het oogpunt van het raadslid. Ze geven dan een oordeel over het democratisch proces: is dat voldoende inclusief en transparant? Ook beoordelen ze de verwachte maatschappelijke opbrengst van het initiatief. Het spel wordt afgesloten met een reflectie op het spelen van het spel: wat zijn de concrete consequenties voor de casus die besproken is, wat hebben we geleerd over de onderlinge samenwerking, en hoe kunnen nieuwe inzichten vertaald worden naar de eigen praktijk?

Door de spelvorm geven mensen zich makkelijker bloot

Democratische vernieuwing Het DemoCreatiespel kan in allerlei varianten gespeeld worden. Zo kan het aan de hand van een bestaande casus gebruikt worden om tot een gedragen besluit te komen. Ook kan het als oefening ingezet worden om de samenwerking tussen initiatief- nemers, ambtenaren en raadsleden te verbeteren. Meestal wordt dan een fictieve casus gebruikt. Het spel kan ook ingezet worden als training democratische vernieuwing voor raadsleden, als oefening voor ambtenaren om de omslag te maken naar nieuwe lokaal samenspel, en als werkatelier voor initiatiefnemers om ideeën en voorstellen aan te scherpen.

Voor meer informatie ga naar: www.democreatiespel.nl

BuitensteBinnen 23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online