BuitensteBinnen

TOOL: KEUZEWIJZER E-TOOLS

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? De Keuzewijzer E-Tools helpt gemeenten die online burgers willen betrekken met een overzicht van 21 tools, 15 praktijkvoorbeelden en tips voor een passende oplossing. In dit magazine alvast een voorproefje: de e-tool Stem van West. Welke online tool kies je?

Door: Daan de Bruijn en Brieuc-Yves Cadat-Lampe , Movisie

De tool in het kort Op het platform Stem van West kunnen burgers van Amster- dam-West voorstellen op de agenda van de bestuurscommissie zetten. Dit doen ze door hun idee voor de buurt te uploaden en zoveel mogelijk stemmen te werven voor hun plan. Eén keer per maand worden de stemmen geteld. Het plan met de meeste stemmen komt automatisch op de agenda van de bestuurscom- missie, waar lokale politici het plan bespreken. Waarom deze tool? De bestuurscommissieleden van stadsdeel West willen in hun werk meer gebruik maken van de denkkracht en creati- viteit van bewoners uit stadsdeel West. Ze ontvangen graag plannen en ideeën van burgers zonder uitgebreide ambte- lijke voorbereiding vooraf. Ze willen ook andere bewoners bereiken dan de bewoners die al komen inspreken op de bestuurscommissievergaderingen. Waar wordt de tool gebruikt? Behalve in West is de tool ook al in drie andere stadsdelen ingezet. Uiteindelijk gaan alle zeven Amsterdamse stadsdelen de tool gebruiken. De gemeente Amsterdam heeft de tool open source beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Het Friese Baarderaadiel gebruikt de tool al, een kern van gemeente Hennaarderadeel.

Wat levert het op? Stadsdeel West heeft inmiddels ruim 80 creatieve en soms verras- sende plannen binnen gekregen. Ook van inwoners die nog nooit eerder iets met de gemeente of de deelraad hadden gedaan. Twaalf plannen zijn besproken in de bestuurscommissie en (soms deels, soms volledig) in uitvoering genomen. Bovendien zijn de online discussies tussen inwoners gefaciliteerd door raadsleden. Daardoor hebben ze meer zicht gekregen op wat er leeft in de buurt.

Het plan met de meeste stemmen komt automatisch op de agenda

26 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online