BuitensteBinnen

7 TIPS VAN AMSTERDAM/STADSDEEL WEST

❶ Zorg voor heldere spelregels en laagdrempeligheid. ❷ Zorg voor commitment, betrokkenheid en enthousiasme van raadsleden en college. ❸ Bereid de inwoner die een plan indient voor op het gesprek in de raad. ❹ Zorg dat voorafgaand aan de bespreking in de raad de betreffende ambtenaar op de hoogte is en geef hem of haar gelegen- heid om de context te schetsen. ❺ Zorg voor een goede terugkoppeling wat er wel en niet met ideeën gebeurt. ❻ Doe vooraf uitgebreid behoefteonderzoek onder betrokkenen (raadsleden, bestuurders, ambtenaren en burgers) en blijf je tool en processen in samenspraak aanpassen.

❼ Zorg voor een goede afstemming met de afdeling communicatie, de webredactie en ICT-afdelingen.

Bewoners komen met verrassende onderwerpen. Ik vind het leuk om op de site te zien hoe bewoners onderling over de plannen praten en wat hun argumenten zijn. Soms schuurt een plan met je eigen politieke idealen, dat is spannend.

Alex van der Baan, moderator van Stem van West en fractiemedewerker VVD stadsdeel West

Meer weten? www.stemvanwest.amsterdam.nl www.bit.ly/StemvanWest www.amsterdam.nl/openstad www.movisie.nl/keuzewijzer-etools

BuitensteBinnen 27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online