BuitensteBinnen

INHOUD

4

8

11

INITIATIEFNEMERS • Achtergrond (bewoners, (sociaal) onderne- mers, organisaties) • Passie en gedrevenheid • Organisatiekracht

Wat is er nodig om het initiatief verder te brengen? Niet verplichten, wel verleiden Zo doen ze dat in gemeente Drimmelen.

Sleutelen aan de organisatiecultuur Wat is cultuurverandering?

Zo stimuleer je gemeenschapskracht Tips voor het ondersteunen van bewonerscollectieven.

POLITIEKE CONTEXT

• Maatschappelijke context • Politieke context • Actualiteit

• Fase van • Verbindin • Communi

(MEE)DENKEN

KOMPAS VOOR INITIATIEF

INZET VAN MENSEN EN MIDDELEN • Inzet van menskracht • Inzet van locaties • Mogelijkheden voor (co)financiering 16 19 Raadsleden, zie to op de uitvoering! Vier tips voor een betere controlerende rol voor de gemeenteraad. POTENTIE VAN HET INITIATIEF • Innovativiteit • Flexibiliteit • Realiseerbaarheid • Potentie op de langere termijn

(MEE)DOEN 13

(MEE)BESLISSEN

WE • Wettelijke • Relevant • Andere m

Het vliegwiel revisited Veel gemeenten zijn aan de slag gegaan met burgerparticipatie. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Bouwen aan vertrouwen Hoe maak je werk van democratische vernieuwing?

JIJ MAAKT UTRECHT

BIJDRAGE AAN DE STAD/WIJK • Bijdrage aan leefbaarheid stad/wijk/buurt/ straat • Bijdrage aan kwaliteit van leven medebe- woners • Bevordert deelname aan de samenleving

Wie

24 28 31

‘Je moet alert zijn op de kansen die zich onderweg voordoen’ Burgerbetrokkenheid volgens het Samen voor Someren model.

Meedenken over hoe het wel kan Een interview met burgemeester en mede- werkers van de gemeente Vianen.

Van challenge naar change Na drie jaar experimenteren in de lokale democratie, is het tijd om de balans op te maken.

TOOLS

EN VERDER

7 De Drimmelse aanpak: De burger op het podium 12 Het lagerhuisdebat: In debat over de ambtenaar van de toekomst

10 Goed voorbeeld: Van grimmige sfeer naar consent 21 Goed voorbeeld: De inwoner beslist 23 Het DemoCreatiespel: Kijken door de bril van een ander 32 Literatuur: Verder lezen

18 Het aandelenspel: Creativiteit wordt beloond 26 Keuzewijzer e-tools: Welke online tool kies je?

BuitensteBinnen 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online