BuitensteBinnen

VERDER LEZEN? Gebruik onderstaande leestips om je verder te verdiepen in cultuurverandering en in het lokaal samenspel tussen gemeenten en inwoners. LITERATUUR

Leidraad burgerbetrokkenheid Deze leidraad helpt je als gemeente bij het maken van keuzes op het gebied van burgerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering. Utrecht/Den Haag: Movisie en Ministerie van BZK. www.movisie.nl Inspiratiewijzer lokaal samenspel In deze inspiratiewijzer lees je over de praktijk waarin bewoners zelf zorg en ondersteuning organiseren in hun wijk of dorp. Ook vind je praktische werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. Utrecht: Movisie, Vilans en LSA. www.movisie.nl Kompas Right to Challenge Het Right to Challenge biedt kansen om het samenspel tussen de overheid en burgers te vernieuwen. Het Kompas biedt tien inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met buurtinitiatie- ven en gemeenten. Utrecht: Movisie, Vilans en LSA. www.movisie.nl Pionieren in participatieland Pionieren in participatieland is geen pleidooi vóór of tegen participatie, maar een boek dat zo objectief mogelijk alle kanten van het debat toont en spiegelt aan de realiteit van het lokaal bestuur. Utrecht: Berenschot. www.berenschot.nl Inspiratiegids Participatie Omgevingswet Deze gids biedt een mix van verhalen uit de praktijk en inzichten. Basis voor de gids vormen vier momenten in een (plan)proces waarop je interactie zoekt of hebt met partijen. www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl www.democraticchallenge.nl Een website vol kennis, inspiratie, en praktische handvatten opgebouwd in het 3-jarige programma van VNG en Min. van BZK. inclusief workshopaanbod om zelf aan de slag te gaan. www.democraticchallenge.nl

Code Oranje De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossings- gerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. De nieuwe democratie biedt nieuwe vooruitzichten. Dit is waar Code Oranje mee bezig wil zijn. www.codeoranje-democratie.netwerkprogramma.nl Leiders in cultuurverandering Overzichtsstudie en praktische gids voor hoe cultuurverandering werkt en hoe je daar als leider vorm aan kunt geven. Jaap Boon- stra; 2014; Koninklijke van Gorcum. www.boomfilosofie.nl De Corporate Tribe Een boek voor leiders, consultants, trainers, coaches en veran- deraars die de geëigende modellen en scans voor cultuurveran- dering voorbij zijn. Die willen werken met de onderstroom van organisaties. Die voeding zoeken voor leiderschap en verandering in een nieuwe tijd. Die anders willen organiseren. Daniëlle Braun en Jitske Kramer; 2015; Vakmedianet. www.vakmedianet.nl Sedimentatie in sturing Studie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur waarin de verschillende bestuursstijlen en hun consequenties voor de verhouding tussen overheid en inwoners uiteengerafeld worden. www.nsob.nl Handreiking Digitale Democratie De Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeelden te geven van bestaande digitale democratie praktijken.Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan de slag te gaan. www.e-dem.nl www.open-overheid.nl Open Overheid is een Leer- en Expertisepunt dat vraagstukken in kaart brengt die leven rond Open Overheid. www.open-overheid.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online