BuitensteBinnen

TOOL: MEET&MATCH

Een innovatieve werkwijze uit Drimmelen is de Meet & Match. Tijdens een Meet & Match worden bewonersinitiatieven gekoppeld aan informele en formele partijen. Met als doel: initiatieven mogelijk maken, verbinden en versterken. De Drimmelse aanpak: de burger op het podium

Door: Saskia van Grinsven, Movisie

TIPS VOOR GEMEENTEN

Wat is het? Tijdens een Meet & Match houden actieve inwoners een pitch van één minuut over hun gouden idee voor de gemeente. Vervol- gens schuiven belangstellenden, zoals professionals, bestuurders en andere inwoners, aan om mee te denken, aanvullende ideeën te lanceren of een samenwerking te starten. Door deze opzet ligt het initiatief bij de burger en de overheid voert op een moderne manier regie. De initiatieven kunnen divers zijn: een dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten, het werven van buurtbemidde- laars of het opzetten van sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Meet & Match werd ontwikkeld in samenwerking met Movisie.

Investeer tijd in het vinden en uitnodigen van goede initiatieven.

Zorg voor een aansprekende locatie met de juiste aankleding: - Voor elke pitcher een tafel met tafelnummer. - Een rode stip waar pitchers op staan. - Stel een voor het publiek zichtbare klok of timer in om de tijd van de pitch te bewaken.

Organiseer de Meet & Match bij voorkeur in de avond met een diner en wijn.

Zorg voor een goede procesbegeleider.

Zorg voor een duidelijke briefing van de pitchers. Een goede pitch (van max. 1 minuut) bevat in elk geval de volgende onderdelen: - Het probleem: leg kort uit wat het probleem is dat je gaat oplossen. - Je oplossing: welke oplossing heb je bedacht om dit probleem op te lossen? - Vertel wat je al hebt gedaan. - Geef aan wat je nog gaat doen en wat je van de aanwezi- ge partijen vraagt.

We moeten af van het idee dat we alles op het gemeentehuis kunnen bedenken

Waarom kiezen voor een Meet & Match? Een Meet & Match is een manier om als gemeente initiatief- nemers te verbinden aan formele en informele partijen, zoals bewonersplatforms, professionals en ambtenaren. Het is een goed instrument om inhoud en vorm te geven aan de nieuwe relatie tussen overheid en burger. Burgemeester Gert de Kok: “Met een Meet & Match kunnen we initiatieven faciliteren en ondersteunen. We moeten af van het idee dat we alles op het ge- meentehuis kunnen bedenken.” Een deelnemer: “Dit is een van de meest verfrissende bijeenkomsten die ik heb meegemaakt.” Wat levert het op? It’s all in the name: ontmoeten en kennismaken met een ‘match’ voor toekomstige samenwerking als resultaat. Matches zijn concrete vervolgafspraken in de agenda, nieuwe vrijwilligers voor projecten of gezamenlijke ideeën met nieuwe partners.

Maak een gespreksleidraad voor de gesprekken aan tafels. De gewenste uitkomst is zoveel mogelijk matches!

Serveer een buffet en laat deelnemers met hun bord naar de tafel van hun keuze gaan.

Laat deelnemers na een half uur eventueel wisselen van tafel voor een tweede ronde.

Zet alle matches op de site van de gemeente. De initia- tieven zijn zo te volgen en andere inwoners en organisaties kunnen zich ook aansluiten en een bijdrage leveren.

BuitensteBinnen 7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online